Printreklaam

Printreklaam on aegumata ja sellega ei saa kunagi mööda panna. Delfi Meedia väljaannete seast leiab iga klient endale alati sobiva väljundi, olgu tema sihtrühmaks noored pered või väärikad ettevõtjad.

Ajalehed Ajakirjad Nõuded Kontakt
Ajalehed

Me teenime demokraatiat. Delfi Meedia kaasabil on Eesti avatud, informeeritud ja digitaalselt arenenud ühiskond. Seda toetab meie faktipõhine ajakirjandus

Eesti Ekspress

Eesti Ekspress on vabariigi uuriva ajakirjanduse lipulaev aastast 1989

Maaleht

Maaleht on Eesti kõige suurem nädalaleht. Elulähedane, vahetu, usaldusväärne ja praktiline

Eesti Päevaleht

Eesti meediamaastikul väärikas tegija, nii vanuselt kui ka pädevuselt

LP - Sisukaim nädalalõpuleht

Pakub iganädalaselt kvaliteetset ja sisukat ajakirjandust laiale lugejaskonnale

Ajakirjad

Me teenime demokraatiat. Delfi Meedia kaasabil on Eesti avatud, informeeritud ja digitaalselt arenenud ühiskond. Seda toetab meie faktipõhine ajakirjandus

Kroonika

Kroonika on Eesti mahukaim meelelahutusajakiri

Anne & Stiil

Eesti suurim ja trendikaim ajakiri, mis inspireerib naisi elama elu oma reeglite ja unistuste järgi

Eesti Naine

Eesti Naine on nagu hea ja truu sõbranna, kellega pole kunagi igav ning kelle tulekut oodatakse

Pere ja Kodu

Vanim, tuntuim ja loetuim pereajakiri

Oma Maitse

Eesti tuntuim, suurim ja sisukaim kodumaine toiduajakiri, mis on ilmunud juba üle 15. aasta

Tervis Pluss

Ajakiri jagab teadmisi, innustust ja mõtteid terviseteemadel, et aidata teadlikumalt oma elu korraldada

Maakodu

Suurim eestimaine kodu- ja aiaajakiri, 30aastase ajalooga regulaarselt ilmuv kuukiri

Nõuded

Me teenime demokraatiat. Delfi Meedia kaasabil on Eesti avatud, informeeritud ja digitaalselt arenenud ühiskond. Seda toetab meie faktipõhine ajakirjandus

Reklaampindade tellimise kord

Reklaamitellimus vormistatakse tellija ja Delfi Meedia allkirjastatud garantiikirja alusel (sisaldab lauset “Tasu garanteerime 10 päeva jooksul”. Tellimiskirjale tuleb märkida reklaami tellija ja maksja kohta järgmised andmed: juriidilise isiku ärinimi, kontaktisiku nimi, aadress, telefon ja kande number äriregistris; tellitava reklaami kohta: väljaande nimetus, ilmumise kuupäevad, täpsed mõõdud (liite puhul formaat, kaal ja lk arv), reklaamipinna asukoht, hind, teenuste korral nende hind, informatsioon kauba või teenuse kohta, mida soovitakse reserveeritaval pinnal avaldada.

Võõrkeelsetel reklaamidel on nõutav eestikeelne tõlge.

Delfi Meedial on õigus keelduda reklaamitellimuste vastuvõtmisest, kui reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, kahjustab otseselt Delfi Meedia ärihuve, kaubamärke ja mainet või annab lugejatele Delfi Meedia kohta valeinformatsiooni.

Reklaamipindu saab broneerida kuni üheks aastaks enne ilmumiskuupäeva.

Reklaamfailide tähtajad

DF-vormingus valmisreklaamidele kehtivad Eesti Päevalehe trükiväljaannetele järgmised tähtajad:

Kaaned
  • EPLi kriit 3 päeva enne ilmumist
  • EPLi põhikülje esikülg 2 päeva enne ilmumist
Põhilehe sisu
  • EPLi põhilehe sisu 2 päeva enne ilmumist
Erilehed
  • EPLi A4 erilehed 1 nädal enne ilmumist
  • EPLi A3 erilehed 2 päeva enne ilmumist

Kujundamist vajavate reklaamide materjale (pildid, tekst ja logod) ootame eespool antud tähtaegadest 2 päeva varem.

Reklaamfailide annulleerimine

Reklaamitellimuse annulleerimise soovist tuleb Delfi Meediat kirjalikult teavitada vähemalt 7 tööpäeva enne reklaami trükki. NB! Esikaane reklaami annulleerimise tähtaeg on 30 tööpäeva enne reklaami ilmumist. Kui reklaamitellimust soovitakse annulleerida lühema etteteatamisega, tuleb tasuda 80% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Tehnilised nõuded

Reklaamidele esitatud tehnilised nõuded ja soovitused leiab aadressilt http://www.printall.ee/tootmine/tehnilised-tingimused/

Reklaami eest tasumise kord

Reklaami eest tuleb tasuda Eestis registreeritud juriidilistel isikutel 10 päeva jooksul pärast arve väljastamist. Viivis on 0,05% iga hilinenud päeva eest. Reklaamitellimusi võetakse vastu klientidelt, kelle varasemad maksekohustused Delfi Meedia ees on täidetud.

Reklaamipinna eest tasumisel tuleb lähtuda reklaami ilmumise ajal kehtivast hinnakirjast. Eestis mitteregistreeritud juriidilistel ja füüsilistel isikutel lisandub hinnakirjajärgsele hinnale 5% ülekandetasu, reklaam avaldatakse pärast arve laekumist Delfi Meedia arvelduskontole.

Nõuded reklaamartiklite avaldamiseks

Delfi Meedia väljaannetes ilmuvad kommertstekstid peavad vastama järgmistele nõuetele:

  • reklaami päises peab olema märge “Reklaam”, “Sisuturundus”, “Reklaamartikkel” vms;
  • poliitilise kommertsteksti päises peab olema märge “Tasutud poliitiline reklaam”.
Pretensioonide esitamise kord

Reklaami avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone vastu ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult viie päeva jooksul pärast reklaami ilmumist. Hilisemaid ja suulisi pretensioone ei rahuldata.

Pretensioone valmisreklaamide trükikvaliteedi kohta võetakse vastu juhul, kui reklaami valmistamisel on järgitud Delfi Meedia ette antud tehnilisi tingimusi.

Pretensioone ei saa esitada reklaamide kohta, mis on saadetud materjalide esitamise tähtaegadest hiljem.

Info reklaamipindade kohta

Üld- ja hinnainfo, reklaamipindade broneerimine reklaam@delfi.ee.

Kontakt

Võtke ühendust meie reklaamiosakonna müügijuhtidega. Nende pikaajaline kogemus ja võimaluste tundmine tagavad, et saate just endale sobivaima lahenduse.

Kõik kontaktid arrow